IWW İSTANBUL

MİB: Safları sıklaştıralım, birliğimizi güçlendirelim!

Yakın zamana kadar bu topraklarda bir çalışan hareketinin var olamayacagı, olsa dahi, tek tek ve kazanım elde edilmeden sonuçlanacağı düşüncesi -dillendirilmese de- Türkiye’deki sağ, sol ve liberal cevrelere hakim düşünceydi. Emek mücadelesine daha çok önem vereceği varsayılan sol yapıların, Metal işçilerinin arasında gelişen bu harekete yeterince vurgu yapmadığı görülüyor. Bu durumu seçimi öne çıkartmak, seçimlere kanalize olmak olarak okuyabiliriz.

IWW olarak işyerlerinde patlak veren her direniş ve hareketlenmede, işyerleri politkalarını odagımıza koyarak, diğer yapıların yaklaşımını takip etmekteyiz. MİB’in metal fabrikaları içindeki örgütlenmesi, bu hareketin içinde aktif rol alıp, var olan güçlerini harekete kanalize etmesi bizim için çok önemli. Yaklaşan seçimlere rağmen, emeği savunan diğer yapıların da metal direnişine gereken önceliği verebilmesini beklerdik. Bu tür mücadeleleri sahiplenecek şekilde işyerlerinde örgütlü olmalarını isterdik.

Metal İşçileri Birliği’nin 23 Mayıs tarihli açıklamasını aynen katıldığımız için burada yayınlıyoruz. Bu direnişte edinilen tüm dersleri çalışan sınıfın tamamına yayma görevi ise hala önümüzde duruyor.

Bu aşağıdaki sözlere ek olarak söylenmesi gereken bir şeyler daha var: Greif’de de örneği görülmüştü. İşyeri birlikleri, alışılmış sendikaların alternatifidir, panzehiridir. Bunu anlamamak için beynini kapitalist ön yargılarla, rekabet saçmalamalarıyla zehirlemiş olmak gerek!

Emek örgütü demek, işyerinde örgütlenmek demektir!

***********************************************************************************

Kısmi kazanım büyük direnişimiz açısından YETERLİ DEĞİLDİR!

Safları sıklaştıralım, birliğimizi güçlendirelim!

Metal işçisi kardeşler!

Büyük direnişimiz MESS patronlarının soluğunu kesmeye devam ediyor. İlk tavizlerini vermeye başladılar. İnanın diz çökmelerine ramak kaldı. Dün “Zam yok! Anlaşma yok!” diyenler, bugün pazarlık masaları kurup direnişimizi bitirme telaşına düştüler.
İşte bunun en somut örneği TOFAŞ ve Mako’da bugün yaşananlar oldu.

Bugün işçi temsilcileri ve Koç patronları arasında yapılan görüşmelerin ardından; TOFAŞ’ta TM’nin kapı dışarı edileceği, direnişten kaynaklı hiç bir işçinin atılmayacağı ve ücretlerde kısmi iyileştirmelere gidileceği açıklandı. TOFAŞ’ta imzalanacak protokolün Mako’da da uygulanacağı ifade ediliyor.

Hani bunlar yapılamazdı?

Hani böylesi ek protokoller mümkün değildi?

Demek ki oluyormuş.

Demek ki bizler birlikte hareket edip üretimi durdurunca dün “yasa dışı” ilan ettikleri protokoller masaya yatırılabiliyormuş.

Kardeşler unutmayalım ki, bu gelişme BİRLİĞİMİZİN ve ortak MÜCADELEMİZİN sonucu olarak yaşandı.

Yani Reno, TOFAŞ, Mako, Ford, Türk Traktör, Ototrim fabrikalarını saran ve dalga dalga yayılan direnişimiz MESS patronlarına geri adım attırdı.

Fabrikalar arası bağlarımız ve birliğimiz olmasaydı bir milim geri adım atmazlardı.

BUNU ASLA UNUTMAYALIM!

Fakat TOFAŞ’da elde edilen kısmi kazanım büyük direnişimiz açısından YETERLİ DEĞİLDİR!

Bu noktadan sonra zafere kilitlenmek, taleplerimizin arkasında sonuna kadar durmak, TM’yi bütün fabrikalarımızdan silmek için BİRLİĞİMİZİ koruyalım ve güçlendirelim.

Bu konuda TOFAŞ işçisi kardeşlerimize çok iş düşüyor. Koç yönetiminin protokol önerisi TOFAŞ işçisi kardeşlerimizi asla direnişten koparmamalı. Çünkü elde edilen kısmi kazanımın bile güvence altına alınması ancak büyük direnişin parçası olarak kalındığı sürece sağlanabilir.

Bu nedenle;

– Taleplerimizi kazanana, tüm fabrikalarda yazılı bir protokolle güvence altına alınana kadar direnişe devam etmeliyiz. TOFAŞ’taki kardeşlerimiz de bu sürecin parçası olarak hareket etmeli.

– Büyük direnişimizin bugüne kadar sürmesi ve gelinen aşamada MESS patronlarına geri adım attırması BİRLİĞİMİZ sayesinde olmuştur. Birliğimizi direnişe geçen yeni fabrikalarla büyütmeli, daha örgütlü ve koordineli hareket etmeliyiz.

– MESS patronları TOFAŞ’ta verdiklerini fazlasıyla almak için fırsat kollayacaktır. Bu konuda uyanık olmalı, elde edilen kısmi kazanımdan dolayı asla rehavete kapılmamalıyız. Direnişimize ilk günkü coşkumuzla devam etmeliyiz.

– Mücadelemiz karşısında telaşa düşen MESS, direniş fabrikalarını birer birer süreçten koparmaya çalışıyor. Bu konuda düne kadar baskı ve tehditle sonuç almaya çalıştılar. Şimdi de kısmi tavizler vererek direnişi bölmeye çalışıyorlar. Bizler, Reno’da, TOFAŞ’ta, MAKO’da öncülük yapan işçiler olarak tutuşturduğumuz ateşin bir yangına dönüştüğünü görelim.

Şimdi bizim açtığımız yoldan Ford ve Türk Traktör işçileri de yürüyor. Artık bizler tüm harekete karşı sorumluluk taşıyoruz.

Kardeşler, MESS çatırdadı, TM bir dizi fabrikada yere gömüldü.

Şimdi daha güçlü adımlarla yürüme, büyüyen direnişimizi zafere götürme zamanı.

Bunu başaracağımıza inancımız tam.

Zafer birleşen ve direnen metal işçilerinin olacak!

Metal İşçileri Birliği 
23 Mayıs 2015

IWW Istanbul • 24/05/2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply