IWW İSTANBUL

Beyaz Yakalı Çalışanlar İçin İşyerlerinde Hayatta Kalma Rehberi

1) Gündelik-örtük sınıf mücadelesi günümüzde işyeri hiyerarşisinin içine ustaca yerleştirilmiş ve gizlenmiştir. Bir çok işyerinde eskinin patronlar ve işçiler antagonizması, çalışanlar ve yöneticilere dönüşmüş, şirket içi hiyerarşiler kullanılarak çalışanların kontrol altına alınması “garanti altına” alınmıştır.

2) Müdürleriniz, direktörleriniz, grup direktörleriniz, CEOlarınız sizin dostunuz değildir. Onlar sizi birilerine “karşı” korumaz. Onlar sizi yönetiyormuş gibi davranan emek hırsızı asalaklardır. Onlar kapitalist hiyerarşinin vücut bulmuş halidir. O mevkiye çıkabilmek için zaten yönetimden taraf olduklarını ispatlamaları gerekmektedir. O da olmazsa eğitimlerle, yönetici takım çalışmalarıyla, türlü türlü yönetim teknikleriyle bu roller kafalarına aşılanır. Siz onlarla bir takım olamazsınız. Ancak onlara karşı bir takım olabilirsiniz!

3) Yönetimde kariyer yapmak köle olmak demektir. Yeteneksiz, eski özelliklerini yitirmiş, patronun, CEO’nun, genel müdürün emrettiğini sorgusuz sualsiz yapan kişiliksiz insanlardan olmak, zaten özgürlüğünü yitirmek demek.

4) Talepler ekonomiyle sınırlandırılamaz. Yalnızca maaş artışı yetmez. İş saatinin azaltılması da. İşin ve üretimin çalışanlarca kontrolü her zaman gündemde olmalıdır. Klasik sendikaları ağır ağır batıran, bürokrasinin içine gömen, ücret sendikacılığının bile gerisine düşüren bunu farketmemiş olmalarıdır.

5) Yalnızca işyerinizde kuracağınız işyeri birlikleri sizin huzurla çalışmanızı sağlayabilir. İşyeri birlikleri, resmi olmayan enformal dayanışma örgütlenmeleri birbirinizi korumanızı, kollamanızı sağlar. Geri kalan tüm “çözümler” ya gelip geçicidir, ya ruhunuzu satmanıza neden olur -ve karşılığında Faust da olamazsınız- ya da sizi işinizden eder.

IWW Istanbul • 19/03/2017


Previous Post

Next Post

Leave a Reply