IWW İSTANBUL

IWW İşyerleri Örgütlenme eğitimi

Bir IWW İşyerleri Örgütlenme eğitimi daha düzenledik. Yaklaşık 7 saat süren eğitimde aşağıdaki konuları işledik:

Eğitim programı:

Temel kavramlar:

 • Dayanışma
 • Kolektiflik
 • Legalizm
 • Doğrudan Eylem nedir? Grev nedir? Gösteri nedir?
 • IWW ile klasik sendikaların farkı

Görevler, Strateji ve Taktikler – İşyerleri örgütlenmelerinin hedefleri:

 • İşyerindeki problemleri tespit
 • Birliğin inşaası
 • Kitle eylemi
 • Ya sonra?

İşyerlerinde örgütlenme aşamaları:

 • Araştırma
 • İlişkiler elde etme ve fiziksel ve sosyal haritalandırma
 • Birebir görüşmeler ve bir işyeri komitesi inşaası
 • Eyleme geçme
 • Kamuoyuna hitap etme.

İşyerlerinde diğer çalışanlarla ilişkiler:

 • Ajitasyon
 • Eğitim
 • Fikir yayma
 • Örgütlenme
 • Birlikte eylem/mücadele
 • İlişkileri daha aktif hale getirme.

Nereden başlayacağız?

Ajite et! Eğit! Aşıla! Örgütle!

Ajite et! Eğit! Aşıla! Örgütle!

IWW Istanbul • 17/01/2016


Previous Post

Next Post

Leave a Reply